arbeidsjaar
Het aantal uren dat iemand met een volledige baan en een normaal arbeidscontract in een jaar werkt.

arbeidsvolume
De werkgelegenheid omgerekend in hele arbeidsjaren.

beroepsbevolking
Personen tussen de 15 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die willen en kunnen werken: zij bieden hun arbeid(skracht) aan op de arbeidsmarkt. Bestaat uit de mensen in loondienst, de zelfstandigen en de geregistreerde werklozen.

budgetlijn
Een budgetlijn geeft verschillende combinaties van twee bestedingsmogelijkheden aan bij een bepaald budget (bijvoorbeeld vrije uren of werken).

deelnemingspercentage
= participatiegraad. Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd werkt of wil werken.

deeltijdwerk
(= deeltijdbaan, parttimebaan, deeltijdwerk) Een baan die kleiner is dan een volledige werkweek, maar wel een vast aantal uren per week.

niet-beroepsbevolking
Alle personen van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die niet willen of kunnen werken (bijvoorbeeld huismensen, arbeidsongeschikten en studenten).

opofferingskosten
De gederfde opbrengsten van het beste, niet gekozen, alternatief.

p/a-ratio
De verhouding personen/arbeidsjaren.

participatiegraad
(= deelnemingspercentage) Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar tot de pensioenleeftijd werkt of wil werken.

potentiƫle beroepsbevolking
(= beroepsgeschikte bevolking) De totale bevolking in de leeftijd van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

welvaart
De mate waarin mensen in hun behoeften kunnen voorzien.

werkloze beroepsbevolking
(= werklozen) Personen die ouder zijn dan 15 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd, minder dan 1 uur per week werken, actief op zoek zijn naar betaald werk voor 1 uur of meer en daarvoor direct beschikbaar zijn.

werknemer
Iemand in loondienst van bedrijf, organisatie, instelling of overheid. Werkt tegen betaling in dienst van een werkgever.

werkzame beroepsbevolking
Zelfstandigen en werknemers.

zelfstandige
Iemand die een eigen onderneming heeft en dus niet in dienst is van een werkgever.

*