appreciatie
Stijging van de koers van een valuta doordat op de valutamarkt de vraag naar die valuta groter is dan het aanbod ervan.

bandbreedte
De ruimte waarbinnen een wisselkoers mag schommelen in een systeem van beheerst zwevende wisselkoersen.

beperkt zwevende wisselkoersen
De wisselkoers mag binnen een bepaalde bandbreedte schommelen.

betalingsbalans
Een overzicht van alle ontvangsten van het buitenland en alle betalingen aan het buitenland gedurende een bepaalde periode.

depreciatie
Daling van de koers van een valuta doordat op de valutamarkt het aanbod van de valuta groter is dan de vraag ernaar.

devaluatie
Verlaging van de officieel vastgestelde wisselkoers.

flexibele wisselkoersen
De wisselkoers wordt bepaald door vraag en aanbod op de valutamarkt.

geloofwaardige wisselkoers
Een wisselkoers waarvan de marktpartijen aannemen dat deze door de monetaire autoriteiten zal worden gehandhaafd.

interventie op de valutamarkt
Het beïnvloeden van de wisselkoers door de centrale bank door aankoop of verkoop van de eigen munt.

kapitaalrekening
Onderdeel van de betalingsbalans waarop de vermogenstransacties met het buitenland staan geregistreerd zoals leningen, beleggingen en investeringen.

lopende rekening
(= betaalrekening of rekening-courant) Bankrekening waar je geld op stort waarover je direct kunt beschikken en waarmee je giraal later kunt betalen.

materieel saldo
Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven op de betalingsbalans (lopende rekening en kapitaalrekening samen).

revaluatie
Verhoging van de officieel vastgestelde wisselkoers.

spilkoers
(= pariteit) Officieel vastgestelde wisselkoers.

valutamarkt
Het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse munten.

valutareserve
(= deviezenreserve) De totale voorraad internationale betaalmiddelen in het bezit van de centrale bank.

valutaspeculatie
Beleggers kopen of verkopen valuta’s in de verwachting dat de wisselkoers zal stijgen of dalen, met als doel hiermee een financieel voordeel te behalen.

vaste wisselkoers
Een vaste ruilverhouding of pariteit tussen de munten van twee landen.

wisselkoers
De prijs van een munt uitgedrukt in een andere munt.

wisselkoersbeleid
Beleid om de externe waarde (wisselkoers) van de euro stabiel te houden.

*