extern effect
Een gevolg van productie en/of consumptie voor de welvaart van anderen die niet in de prijs van het product is doorberekend.

inferieure goederen
Goederen waarvan je bij een inkomensstijging minder koopt.

luxe goederen
Niet levensnoodzakelijke goederen. Product waarvan de vraag meer dan evenredig toeneemt als je inkomen stijgt.

maatschappelijke kosten
Kosten van economisch handelen voor de samenleving. Kosten die de samenleving moet opbrengen, bijvoorbeeld door luchtvervuiling, roken, afval na de markt enz. De optelsom van de private kosten en de externe kosten van een product.

maatschappelijke opbrengsten
Opbrengsten van economisch handelen voor de samenleving.

negatieve externe effecten
(= externe kosten) Gevolgen van productie en/of consumptie die slecht zijn voor de welvaart van anderen en die niet verrekend zijn in de prijs van het product.

normale goederen
Product waarvan de vraag toeneemt als het inkomen stijgt.

positief extern effect
Gevolgen van productie en/of consumptie die positief zijn voor de welvaart van anderen en die niet verrekend zijn in de prijs van het product.

prijselasticiteit van de vraag
De relatieve verandering van de vraag als gevolg van een verandering van de prijs.

prijselastische vraag
De vraag reageert meer dan evenredig op een daling/stijging van de prijs.

prijsinelastische vraag
De vraag reageert minder dan evenredig op een daling/stijging van de prijs.

primaire goederen
Goederen die noodzakelijk zijn om van te leven.

profijtbeginsel
Het principe dat de gebruiker betaalt voor een geleverde (overheids)dienst.

*