aanbodoverschot
Het aanbod is bij een bepaalde prijs groter dan de vraag.

aanbodtekort
Er is meer vraag dan aanbod naar een product.

collectieve aanbod
Het aanbod van alle individuele producenten van een bepaald goed of een dienst bij elkaar geteld.

collectieve vraag
De vraag van alle individuen naar een bepaald goed of een dienst bij elkaar opgeteld.

evenwichtshoeveelheid
Het aantal producten dat bij de evenwichtsprijs wordt aangeboden en wordt gevraagd. De gevraagde hoeveelheid is dan gelijk aan de aangeboden hoeveelheid.

evenwichtsprijs
(= marktprijs) De prijs die tot stand komt op een markt als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn.

marktmechanisme
(= prijsmechanisme) De prijs en de verhandelde hoeveelheid van een product komt tot stand door het vrije spel van vraag en aanbod. Er wordt precies evenveel aangeboden als gevraagd.

marktprijs
(= evenwichtsprijs) De prijs die tot stand komt op een markt als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn.

optimale allocatie van productiefactoren
Door het prijsmechanisme worden productiefactoren zodanig ingezet waarbij er producten worden gemaakt die het beste in de behoefte voorzien.

prijsmechanisme
(= marktmechanisme) De prijs en de verhandelde hoeveelheid van een product komt tot stand door het vrije spel van vraag en aanbod. Er wordt precies evenveel aangeboden als gevraagd.

vraagoverschot
De vraag is bij een bepaalde prijs groter dan het aanbod.

*