arbeidsproductiviteit
De productie per persoon per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur of per arbeidsjaar).

deviezen
(vreemde valuta) Buitenlandse munten en internationale betaalmiddelen

Economische en Monetaire Unie (EMU)
De EMU is bedoeld om in de Europese Unie een monetaire unie in te richten. De invoering van de euro hoort hierbij. In 1999 werd de EMU gerealiseerd.

Europese Unie (EU)
Samenwerkingsverband op economisch gebied van 27 landen. Centraal staat: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal.

Eurozone
De verzameling landen die de euro als munt hebben

internationale arbeidsverdeling
Het verschijnsel dat (bedrijven van) landen zich toeleggen op het produceren van goederen en diensten waar ze relatief goed in zijn of waar de voorwaarden om te produceren gunstig zijn.

internationale concurrentiepositie
De concurrentiepositie van bedrijven in een land ten opzichte van het buitenland. De mate waarin producenten in een land kunnen concurreren met het buitenland.

invoer
(= import) Het kopen van goederen en diensten in het buitenland.

invoeren
(importeren) Het kopen van goederen en diensten in het buitenland.

loonkosten per product
De totale loonkosten gedeeld door het totaal aantal producten.

toegevoegde waarde
De waarde die een bedrijf toevoegt aan de ingekochte grond- en hulpstoffen. Dit komt overeen met de waarde van wat het bedrijf zelf produceert.

uitvoer
(= export) Het verkopen van goederen (of diensten) aan het buitenland.

vreemde valuta
(deviezen) Buitenlandse munten en internationale betaalmiddelen.

wederuitvoer
Goederen die geĆÆmporteerd worden in Nederland en vervolgens weer worden geĆ«xporteerd naar een derde land.

wisselkoers
De prijs van een munt uitgedrukt in een andere munt.

*