agent
De uitvoerder van de opdrachten.

allocatie
De verdeling van de productiefactoren over de productie van de verschillende goederen en diensten in een economie. In een markteconomie wordt de allocatie van productiefactoren overgelaten aan het marktmechanisme.

concessie
alleenrecht voor een bedrijf om gedurende een aantal jaren een product op de markt te brengen.

liberaliseren
Het weghalen van barrières op een markt zodat concurrentie bevorderd wordt.

nationalisatie
Eigendom van een bedrijf gaat over van de private sector naar de overheid.

principaal
De opdrachtgever (werkgever).

principaal agentrelatie
Relatie opdrachtgever – opdrachtnemer (bijvoorbeeld werkgever – werknemer).

principaal-agent probleem
Bij een overeenkomst tussen een principaal (opdrachtgever) en zijn agent (uitvoerder), verschillen de belangen, is de informatie asymmetrisch en moet de principaal transactiekosten maken om de agent te controleren.

privatisering
Eigendom van een bedrijf gaat over van de overheid naar de private sector.

*