bindingsprobleem
Het risico dat een partij zich niet gebonden voelt aan een contract.

collectieve goederen
Goederen waar wel behoefte aan is, maar die niet door de markt worden geleverd, omdat het onmogelijk is gebruikers die niet betalen uit te sluiten van het gebruik van het product. Daarnaast zijn collectieve goederen niet-rivaliserende goederen, dat wil zeggen dat de consumptie van de ene gebruiker niet ten koste gaat van de consumptie van de andere gebruiker. Bijvoorbeeld dijken.

individuele goederen
Goederen die uitsluitbaar zijn of uitsluitbaar gemaakt kunnen worden.

internaliseren van externe effecten
Het opnemen van externe effecten in de prijs van het product.

maatschappelijke baten
Private baten plus de externe baten van een product.

maatschappelijke kosten
Kosten van economisch handelen voor de samenleving. Kosten die de samenleving moet opbrengen, bijvoorbeeld door luchtvervuiling, roken, afval na de markt enz. De optelsom van de private kosten en de externe kosten van een product.

maatschappelijke prijs
Prijs waarbij de maatschappelijke kosten en de maatschappelijke baten aan elkaar gelijk zijn.

marktfalen
De vrije marktwerking wordt verstoord. Op de markt komt geen optimale situatie tot stand (niet Pareto-effciciënt).

negatieve externe effecten
(= externe kosten) Gevolgen van productie en/of consumptie die slecht zijn voor de welvaart van anderen en die niet verrekend zijn in de prijs van het product.

positieve externe effecten
(= externe baten) Gevolgen van productie en/of consumptie die positief zijn voor de welvaart van anderen en die niet verrekend zijn in de prijs van het product.

private kosten en baten
De werkelijke uitgaven en opbrengsten voor de producent.

zelfbinding
Vooraf uitspreken wat je in een bepaalde situatie zult gaan doen en je daaraan houden. Bij marktpartijen: Openlijk deelname uitspreken met als doel anderen tot samenwerking te bewegen. Een openlijke actie ondernemen met als doel de keuze van de medespelers te beïnvloeden. De beïnvloeding werkt alleen als de zelfbinding geloofwaardig is.

*