asymmetrische informatie
(= ongelijke informatie) De ene partij beschikt over meer informatie dan de andere partij. Doet zich bijvoorbeeld voor bij verzekeringen wanneer de ene partij meer weet (van de kans op schade) dan de andere partij.

averechtse selectie
(= Adverse selection) Houdt in dat de mensen met een hoog risico (‘slechte risico’s’) zich wel verzekeren en de mensen met een laag risico (‘goede risico’s’) niet. Terwijl een verzekeraar voorzichtige personen (goede risico’s) wil, selecteren ze onvoorzichtige personen (slechte risico’s). Voor voorzichtige of risicomijdende mensen zullen de kosten van verzekeren hoger zijn dan de verwachte uitkering.

fusie
Bedrijven gaan samen in een nieuw bedrijf.

kartel
Aanbieders maken onderling afspraken met als doel de concurrentie te verminderen.

marktmacht
Het vermogen van bedrijven om prijzen te beïnvloeden.

octrooi
(= patent) Alleenrecht op het commerciële gebruik van een uitvinding.

overname
Een sterk bedrijf koopt een zwakker bedrijf op, meestal door meer dan de helft van de aandelen op te kopen

prijsdiscriminatie
Producenten vragen verschillende prijzen vragen aan verschillende groepen consumenten voor hetzelfde product. Dit kan alleen als de deelmarkten strikt gescheiden zijn.

wettelijk monopolie
Een producent heeft door een patent of octrooi het alleenrecht op de productie van een goed of dienst.

*