afwenteling
Het geheel of gedeeltelijk doorberekenen van een heffing in de consumentenprijs.

Harberger driehoek
De driehoek die de afname van het surplus weergeeft.

indirecte belastingen
Een kostprijsverhogende belasting.

maximumprijs
Een door de overheid bepaalde prijs met als doel de consument te beschermen.

minimumloon
Het loon dat iemand van 23 jaar wettelijk moet krijgen.

minimumprijs
Een door de overheid bepaalde prijs met als doel het aanbod te behouden en een redelijk inkomen voor de producenten.

prijsverlagende subsidie
Subsidie van de overheid aan de producent waardoor hij de prijs van zijn product kan verlagen.

productiequotum
De maximale hoeveelheid die van een product geproduceerd mag worden.

welvaartsverlies
De afname van de welvaart, veroorzaakt door de afname van het aantal transacties. Op de arbeidsmarkt: De prijs die betaald moet worden om laagbetaalde werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt een redelijk inkomen te geven.

*