aandeelhouder
Iemand die aandelen (eigendomsbewijzen) bezit van een bedrijf en dus voor het deel van zijn aandeel mede-eigenaar is.

aandeelhoudersvergadering
Jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Elke aandeelhouder heeft stemrecht op basis van het aantal aandelen.

aandelen op naam
De bewijzen van eigendom (aandelen) van een bv staan op naam. Het is bekend (het staat in een register) wie de aandeelhouders zijn.

besloten vennootschap
Ondernemingsvorm waarbij er een scheiding is tussen de leiding en de personen die eigenaar zijn. De eigenaren (aandeelhouders) zijn niet met hun privévermogen aansprakelijk. Bij een bv staan de aandelen op naam.

dividend
Winstuitkering aan aandeelhouders van een nv of bv.

eenmanszaak
Ondernemingsvorm waarbij er maar één eigenaar is. Deze is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. De eigenaar moet zelf zorgen voor het startvermogen.

eigen vermogen
Het door de eigenaren ingebrachte geld. Het eigen vermogen bestaat uit de waarde van de bezittingen van een persoon of bedrijf minus de schulden van die persoon of dat bedrijf.

hypotheeklening
Een langlopende lening met een onroerend goed als zekerheidsstelling: kan de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoen, dan kan het onroerend goed worden verkocht.

naamloze vennootschap
Ondernemingsvorm waarbij er een scheiding is tussen de leiding en de personen die eigenaar zijn. De eigenaren (aandeelhouders) zijn niet met hun privévermogen aansprakelijk. Bij een nv staan de aandelen niet op naam.

ondernemingsvorm
(= rechtsvorm) De juridische vorm waarin de organisatie of het bedrijf gegoten is.

persoonlijke aansprakelijkheid
Bij schulden wordt niet alleen het zakelijk bezit gebruikt om deze schulden af te lossen, maar desnoods ook het privébezit.

rechtspersoon
Juridische onafhankelijke eenheid met eigen rechten en verplichtingen, los van de eigenaar/eigenaren.

vennootschap onder firma
(= vof) Ondernemingsvorm waarbij er meerdere eigenaren van een bedrijf zijn. De eigenaren zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden. De winst wordt verdeeld over de eigenaren.

vreemd vermogen
Het door schuldeisers ingebrachte geld. Het vreemde vermogen bestaat uit de schulden (geleend geld) van een persoon of bedrijf. Vreemd vermogen moet worden terugbetaald en er moet rente over worden betaald.

vrij verhandelbaar
Je mag verkopen aan wie je maar wilt.

zelfstandige
Iemand die een eigen onderneming heeft en dus niet in dienst is van een werkgever.

zelfstandige zonder personeel
(zzp'er) Een eenmanszaak zonder personeel.

*