beslisboom
(= spelboom) Een schema dat de volgorde van beslissen en de verschillende bijbehorende uitkomsten toont.

monopolie
Marktvorm met slechts één aanbieder.

natuurlijk monopolie
De schaalvoordelen zijn zo groot dat er op de markt slechts plaats is voor één aanbieder. Er zijn hoge constante kosten.

octrooi
(= patent) Alleenrecht op het commerciële gebruik van een uitvinding.

patent
(= octrooi) Alleenrecht op het commerciële gebruik van een uitvinding.

prijszetter
Een producent die zelf zijn prijs kan bepalen.

schaalvoordelen
Kostenvoordelen die ontstaan door productie op grote schaal.

sequentieel spel
Een spel waarin de spelers na elkaar beslissen.

simultaan spel
Een spel waarin de spelers tegelijkertijd beslissen.

spelboom
(= beslisboom) Een schema dat de volgorde van beslissen en de verschillende bijbehorende uitkomsten toont.

substituut
Product dat een ander product kan vervangen.

wettelijk monopolie
Een producent heeft door een patent of octrooi het alleenrecht op de productie van een goed of dienst.

zelfbinding
Vooraf uitspreken wat je in een bepaalde situatie zult gaan doen en je daaraan houden. Bij marktpartijen: Openlijk deelname uitspreken met als doel anderen tot samenwerking te bewegen. Een openlijke actie ondernemen met als doel de keuze van de medespelers te beïnvloeden. De beïnvloeding werkt alleen als de zelfbinding geloofwaardig is.

*