belastingspreiding in de tijd
De belastingdruk spreiden over generaties.

grijze druk
Het aantal 65-plussers als percentage van het aantal personen van 20 jaar tot 65 jaar.

groene druk
Het aantal jongeren tot 20 jaar als percentage van het aantal personen van 20 jaar tot 65 jaar.

intergenerationele ruil
Wisselwerking tussen generaties. Bijvoorbeeld inkomen, vermogen, kennis, schuld, milieuproblemen, enzovoorts.

netto profijt van de overheid
Profijt voor de burgers van de overheid min de afdrachten aan de overheid.

profijtbeginsel
Het principe dat de gebruiker betaalt voor een geleverde (overheids)dienst.

verzorgingsstaat
Een samenleving waar de overheid iedereen een aanvaardbaar bestaansminimum garandeert.

*