bezitseffect
(endowment effect = status quo bias) Het hoger waarderen van een product waar je eigenaar van denkt te zijn of te zijn geweest.

gedragseconomie
Een stroming binnen de economie die door middel van psychologische invloeden poogt om de economische wetenschap realistischer te maken.

gratis
(= zero price effect) De prijs van een product is nul.

marktprijs
(= evenwichtsprijs) De prijs die tot stand komt op een markt als vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn.

marktprijzen
Prijzen die tot stand komen op de markt door evenwicht van vraag en aanbod.

risico-aversie
Een hekel hebben aan het lopen van risico, uit angst voor onverwachte nadelige gebeurtenissen.

sociale prijzen
(= social norms) Ongeschreven regels over wat iets waard is.

systematische verschillen
Consistent irrationale beslissingen die mensen allemaal maken.

verliesaversie
(= loss aversion) Een hekel hebben aan het verliezen van iets.

*