duurzaam produceren en consumeren
Het geheel aan activiteiten van producenten gericht op milieu-aspecten en eerlijke handel.

externe effecten
Een gevolg van productie en/of consumptie voor de welvaart van anderen die niet in de prijs van het product is doorberekend.

keurmerk
Etiketcode waarmee de consument speciale eigenschappen van een product kan herkennen. Bijvoorbeeld of het vlees biologisch is.

maatschappelijk bewust consumeren
Het bewust wel of niet kopen van bepaalde producten om duurzame, ethische en/of politieke redenen.

morele vrijbrief
Compensatiegedrag waarbij mensen zich minder bewust consumeren veroorloven, omdat ze op een andere manier al bewust bezig zijn geweest.

negatieve externe effecten
(= externe kosten) Gevolgen van productie en/of consumptie die slecht zijn voor de welvaart van anderen en die niet verrekend zijn in de prijs van het product.

positieve externe effecten
(= externe baten) Gevolgen van productie en/of consumptie die positief zijn voor de welvaart van anderen en die niet verrekend zijn in de prijs van het product.

transparantie
De mate waarin consumenten aan informatie kunnen komen over hoe hun producten worden geproduceerd.

*