besteedbaar inkomen
Inkomen na aftrek van belastingen en premies, maar inclusief de overdrachtsinkomens (bijvoorbeeld kinderbijslag).

cumuleren
Het voorafgaande erbij optellen. Optellen van percentages van laag naar hoog.

deciel
10% van een groep mensen

denivellering
Het groter worden van de relatieve inkomensverschillen.

draagkrachtbeginsel
Hogere inkomens moeten in verhouding meer belasting betalen dan de lagere inkomens (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten).

kwintiel
20% van een groep mensen.

lorenzcurve
(lorenzkromme) Een grafiek die de (on)gelijkmatigheid van een verdeling weergeeft, bijvoorbeeld van de verdeling van het totale inkomen over personen of huishoudens.

nivellering
Het kleiner worden van de relatieve inkomensverschillen.

percentiel
1% van een groep mensen.

primaire inkomens
Inkomens (loon, rente, huur, pacht en winst) die verdiend worden in het productieproces.

profijtbeginsel
Het principe dat de gebruiker betaalt voor een geleverde (overheids)dienst.

secundair inkomen
Het inkomen na herverdeling van het primaire inkomen door de collectieve sector. Te berekenen met: primair inkomen – ingehouden belastingen en sociale premies + uitkeringen en subsidies/toeslagen.

*