bindende afspraak
Een afspraak waar je (juridisch) niet van af kunt of niet onderuit kunt. In de speltheorie: men heeft van tevoren afgesproken een bepaalde strategie te volgen.

dominante strategie
De strategie die het beste resultaat oplevert, ongeacht de keuze van de andere speler(s).

free rider
(= meelifter) Iemand die profiteert van de inspanningen van een ander.

gevangenendilemma
(= prisoner’s dilemma) Een situatie bekend uit de speltheorie waarbij twee partijen voor de keus staan samen te werken of niet, waarbij samenwerken meer oplevert dan niet samenwerken.

levensloop
Verschillende fasen in het leven van een persoon: kinderfase, ouderfase en grootouderfase.

meelifter
(= free rider) Iemand die profiteert van de inspanningen van een ander.

prisoner's dilemma
(= gevangenendilemma) Een situatie bekend uit de speltheorie waarbij twee partijen voor de keus staan samen te werken of niet, waarbij samenwerken meer oplevert dan niet samenwerken.

*