bankencrisis
Een bankrun op meerdere banken tegelijk waardoor de banken niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

bankrun
Situatie waarin veel mensen tegelijk hun geld van een bank willen opnemen omdat zij er geen vertrouwen meer in hebben dat hun (spaar)geld bij de bank in veilige handen is.

depositogarantiestelsel
De garantie dat een deel van het door klanten gespaarde vermogen wordt terug betaald bij een faillissement van een bank.

liquide middelen
Munten en bankbiljetten. Bij een bank: de kas (chartaal geld) en het tegoed op de rekening bij DNB.

liquiditeitspercentage
(= dekkingspercentage) De verhouding tussen liquide middelen en de rekening-couranttegoeden bij banken.

solvabiliteitspercentage
De verhouding tussen eigen middelen (eigen vermogen) en de schulden in de nabije toekomst bij banken. solvabiliteitspercentage = (eigen vermogen / vreemd vermogen) × 100%

wederzijdse schuldaanvaarding
Geldschepping door girale kredietverlening. Een girale lening waarbij de bank geld stort op de rekening van de cliënt, die dat geld in de toekomst weer moet terugbetalen. Beide partijen hebben een verplichting.

*