accijns
Een indirecte belasting die wordt geheven op producten met als doel het gebruik van die producten af te remmen. Bijvoorbeeld: accijns op tabak.

Consumentenbond
Een vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van consumenten.

demerit goederen
Goederen waarvan het gebruik wordt afgeremd door de overheid.

gewoontegedrag
Gedrag dat men vertoont uit gewenning en niet als losstaande beslissing.

informatievoorziening
Alle stromen van informatie.

keuzevrijheid
Zelf je voorkeur mogen bepalen.

merit goederen
Goederen waarvan het gebruik wordt gestimuleerd door de overheid.

ontmoedigingsmaatregelen
Ingrepen (meestal door de overheid) om bepaald gedrag af te remmen.

standaard
De normstelling. Wat normaal is.

stimuleringsmaatregelen
Ingrepen (meestal door de overheid) om bepaald gedrag aan te moedigen.

subsidie
Financiƫle ondersteuning door de overheid.

wetten en regels
Vaste voorschriften.

*