absolute vergelijkingen
Losstaand van relaties tot elkaar een vergelijking maken tussen producten op basis van de prijs. Niet in termen van duurder dan of goedkoper dan.

bezitseffect
(endowment effect = status quo bias) Het hoger waarderen van een product waar je eigenaar van denkt te zijn of te zijn geweest.

gratis
(= zero price effect) De prijs van een product is nul.

lokvogel
(= decoy marketing = asymmetric dominance effect) Een toegevoegde optie waardoor een andere optie aantrekkelijker wordt om te kiezen.

referentiekader (benchmark)
Alle regels, normen en waarden die, vaak onbewust, bepalen hoe je iets beoordeelt.

relatieve opofferingskosten
(= relativity trap) Kosten van het alternatief dat niet wordt gekozen uitgedrukt in relatie tot dat wat wel wordt gekozen.

sociale prijzen
(= social norms) Ongeschreven regels over wat iets waard is.

spijtaversie
(= regret aversion) Een afkeer hebben tegen spijt.

standaard
De normstelling. Wat normaal is.

*