absolute vergelijkingen
Losstaand van relaties tot elkaar een vergelijking maken tussen producten op basis van de prijs. Niet in termen van duurder dan of goedkoper dan.

bezitseffect
Het hoger waarderen van een product waar je eigenaar van denkt te zijn of te zijn geweest.

gratis
De prijs van een product is nul.

lokvogel
Een toegevoegde optie waardoor een andere optie aantrekkelijker wordt om te kiezen.

referentiekader (benchmark)
Alle regels, normen en waarden die, vaak onbewust, bepalen hoe je iets beoordeelt.

relatieve opofferingskosten
Kosten van het alternatief dat niet wordt gekozen uitgedrukt in relatie tot dat wat wel wordt gekozen.

sociale prijzen
Ongeschreven regel over wat iets waard is.

spijtaversie
Een afkeer hebben tegen spijt.

standaard
De normstelling. Wat normaal is.

*