begrensde rationaliteit
Beslissingen moeten nemen op basis van de beperkte beschikbaarheid van informatie en de beperkte tijd om tot een besluit te komen.

gedragseconomie
Een stroming binnen de economie die door middel van psychologische invloeden poogt om de economische wetenschap realistischer te maken.

homo economicus
Het omschrijven van mensen als rationele actoren die te allen tijde op basis van rationaliteit economische beslissingen nemen.

objectief
Gebaseerd op feiten en niet op meningen.

onzichtbare hand
Markten bereiken vanzelf een evenwicht doordat vraag en aanbod zich aan elkaar aanpassen. Adam Smith beschreef dit principe.

rationeel handelende mensen
Mensen die keuzes maken op basis van volledige informatie, begrijpen wat ze het liefste willen en weten wat de gevolgen van de keuzes zijn.

subjectief
Met persoonlijk oordeel.

systematische fouten
Consistent irrationele beslissingen nemen.

systematische verschillen
Consistent irrationale beslissingen die mensen allemaal maken.

ultimatumspel
(= ultimatum game) Economisch spel ontworpen om onderzoek te doen naar de verdeling van een geldbedrag tussen twee personen.

volledige rationaliteit
Handelen op basis van feiten met kennis van oorzaak en gevolg.

*