export
(uitvoer) Het verkopen van goederen en diensten aan het buitenland.

import
(= invoer) Het kopen van goederen en diensten in het buitenland.

inkomenstransacties
Transacties op de betalingsbalans die leiden tot inkomen. Deze staan vermeld op de lopende rekening.

kapitaalexport
Aan het buitenland betaalde vermogen in de vorm van directe investeringen, geld- en kapitaalmarktbeleggingen, schenkingen, aflossingen et cetera.

kapitaalimport
Uit het buitenland ontvangen vermogen in de vorm van directe investeringen, geld- en kapitaalmarktbeleggingen, schenkingen, aflossingen enzovoort.

lopende rekening van de betalingsbalans
Onderdeel van de betalingsbalans waarop de inkomsten en betalingen als gevolg van export en import van goederen en diensten staan geregistreerd, alsmede betaalde en ontvangen (primaire) inkomens.

open economie
Er is in verhouding tot het bbp veel buitenlandse handel.

primair inkomen
Het inkomen dat verdiend wordt in het productieproces. Voorbeelden: loon, rente, huur, pacht en winst. Is gelijk aan productie(waarde) en toegevoegde waarde.

vermogenstransacties
Transacties op de betalingsbalans die verplaatsing van vermogen betekenen. Deze staan vermeld op de kapitaalrekening.

voorraadgrootheid
Iets dat op een bepaald moment of tijdstip wordt gemeten, zoals het spaargeld dat je op 1 januari hebt.

*