aanbodschok
Een plotselinge sterke verandering van het aanbod.

geaggregeerd aanbod
De totale hoeveelheid goederen en diensten die bedrijven in een jaar willen produceren en verkopen.

geaggregeerde aanbodlijn
Het grafisch verband tussen het prijspeil en de aangeboden (geproduceerde) hoeveelheid goederen en diensten.

geaggregeerde vraag
De totale hoeveelheid goederen en diensten die consumenten, producenten, overheid en buitenland in een jaar willen kopen.

geaggregeerde vraaglijn
(= geaggregeerde vraagcurve) Het grafisch verband tussen het prijspeil en de gevraagde hoeveelheid goederen en diensten.

loonflexibiliteit
Verschijnsel op de arbeidsmarkt dat de lonen zich snel aanpassen aan een verruiming of een verkrapping. De lonen zijn niet rigide. Lonen passen zich snel aan de veranderingen op de arbeidsmarkt aan.

loonrigiditeit
(= loonstarheid) Verschijnsel op de arbeidsmarkt dat de lonen zich niet snel aanpassen aan een verruiming of verkrapping. De lonen zijn niet flexibel.

loonstarheid
(= loonrigiditeit) De lonen passen zich niet snel aan veranderingen op de arbeidsmarkt aan. De lonen zijn niet flexibel, kunnen niet veranderd worden en blijven op hetzelfde niveau.

macro-economisch aanbod
De totale hoeveelheid goederen en diensten die bedrijven in een jaar willen produceren en verkopen.

macro-economische vraag
De totale hoeveelheid goederen en diensten die consumenten, producenten, overheid en het buitenland willen kopen.

natuurlijke werkloosheid
Werkloosheid die niet het gevolg is van veranderingen in de economie. Werkloosheid die niet het gevolg is van schommelingen in de geaggregeerde vraag (frictiewerkloosheid en structurele werkloosheid). Als de werkloosheid op het natuurlijke niveau ligt, is de verhouding tussen werkgevers en werknemers zodanig in evenwicht dat er geen impuls ontstaat de lonen te laten stijgen of dalen.

prijsflexibiliteit
Verschijnsel dat de marktprijzen van goederen en diensten zich snel aanpassen aan een verandering in de verhouding tussen vraag en aanbod. De prijzen zijn niet rigide of star. De prijzen kunnen op de korte termijn aangepast worden.

prijsrigiditeit
(= prijsstarheid) Verschijnsel dat de marktprijzen van goederen en diensten zich pas na langere tijd aanpassen aan een verandering in de verhouding tussen vraag en aanbod. De prijzen zijn niet flexibel. De prijzen kunnen op de korte termijn door bijvoorbeeld loonstarheid niet gewijzigd worden.

prijsstarheid
(= prijsrigiditeit) Verschijnsel dat de marktprijzen van goederen en diensten zich pas na langere tijd aanpassen aan een verandering in de verhouding tussen vraag en aanbod. De prijzen zijn niet flexibel. De prijzen kunnen op de korte termijn door bijvoorbeeld loonstarheid niet gewijzigd worden.

stagflatie
Een situatie van stagnatie in de reële sector en inflatie in de monetaire sector. Hoge werkloosheid gaat samen met hoge inflatie.

vraagschok
Een plotselinge sterke verandering van de vraag.

winstmarge
(= winst per product) Een positief verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs (= P – GTK).

*