feitelijke inflatie
Werkelijke inflatie, zoals die in prijsindexcijfers tot uiting komt.

NAIRU
(= non-accelerating inflation rate of unemployement) Werkloosheidsniveau waarbij er geen invloed van de arbeidsmarkt uitgaat op de inflatie.

natuurlijke werkloosheid
Werkloosheid die niet het gevolg is van veranderingen in de economie. Werkloosheid die niet het gevolg is van schommelingen in de geaggregeerde vraag (frictiewerkloosheid en structurele werkloosheid). Als de werkloosheid op het natuurlijke niveau ligt, is de verhouding tussen werkgevers en werknemers zodanig in evenwicht dat er geen impuls ontstaat de lonen te laten stijgen of dalen.

Phillipscurve
Lijn die een negatief verband schetst tussen de hoogte van de werkloosheid en de inflatie.

Phillipscurve op de Korte Termijn (PCKT)
Phillipscurve (PCKT) die niet verandert zolang er geen aanbodschokken optreden.

Phillipscurve op de Lange Termijn (PCLT)
Phillipscurve die verticaal loopt omdat de werkloosheid op lange termijn niet samenhangt met inflatie.

stagflatie
Een situatie van stagnatie in de reƫle sector en inflatie in de monetaire sector. Hoge werkloosheid gaat samen met hoge inflatie.

verwachte inflatie
Inflatie die volgens mensen op de korte termijn zal optreden en waarop ze hun contracten baseren.

*